Ešte chvíľu

Ešte chvíľu máme čas

oprášiť svoje rukávy

od prachu

ľahostajnosti a

pomilovať sa

pod jabloňou

prinášajúcou plody života

Lebo

zajtra už ochorie celý svet

od inakšieho objatia

inak vyznievajúcich slov

Čo na tom, že

v tvojich zreničkách

bude zrieť ten

plod odvčera

Keď jeden okoloidúci

ti priloží zbraň ku spánku

pri tej istej jabloni

Pochop, že v túto noc

zomrú

posledné svetlá

Nehy človeka

Aleksandra Vranić