O mne

Pomáham iným prebudiť v sebe literárnu a dramatickú kreativitu, a teším sa aj z vlastnej tvorby. Kreatívny prejav vnímam nie ako výsadu malého počtu vyvolených, ale ako esenciálnu potrebu každého človeka. Takýto prejav s pravými podnetmi zamiešanými do množstva slobody môže byť na mimoriadnej úrovni aj u detí, o čom sa presviedčam každodenne na hodinách dramatickej výchovy a kreatívneho písania, pričom vznikli stovky predstavení, básní, rozprávok a dramatických hier, na ktoré môžu byť moji malí veľkí spisovatelia, scenáristi a herci právom hrdí.

— Aleksandra Vranić

Viac o mojej práci…