Profesionálna činnosť

Volám sa Aleksandra Vranić.

Som lektorka kreatívneho písania, poetka, autorka, literárna vedkyňa, vysokoškolská pedagogička, výskumná pracovníčka a dlhé roky som bola pedagogičkou literárno-dramatickej výchovy a vedúcou literárno-dramatického odboru na Súkromnej základnej umeleckej škole v Bratislave.

V súčasnosti vediem predmet „Kreatívny písomný a ústny prejav“ na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU.

Som autorkou knihy „Tvorivé písanie s prvkami tvorivej dramatiky riadené potrebami detí“, AT Publishing, 2015, Bratislava.

Na medzinárodnej konferencii PLoP 2023 v USA, v štáte Illinois, som realizovala dielňu Learning about Organizational Patterns from Drama Patterns.

Na medzinárodnej konferencii EuroPLoP 2023 v Nemecku som viedla dielňu pod názvom Dramatizing Software Patterns.

Realizovala som dielňu o podstate softvérových vzorov Understanding Humane in Patterns v rámci prestížnej medzinárodnej vedeckej konferencie Pattern Languages of Programs – PLoP 2022, USA.

Takisto som uskutočnila prednáškový pobyt venovaný vzorom organizácie ľudí pri vývoji softvéru a dramatických vzorov na Sinergija University, Republika srbská, Bosna a Hercegovina.

Na Fakulte dramatických a filmových umení v Belehrade, v Srbsku, som realizovala prednášky o dramatických vzoroch a takisto semináre kreatívneho písania so študentmi herectva, scenáristiky a filmovej montáže.

Na medzinárodnej konferencii EuroPLoP 2019 v Nemecku som viedla dielňu o dramatických vzoroch Drama Patterns: Seeing the Patterns from Within.

Usporadúvam semináre vhodné pre deti a mládež, ale aj pre pedagógov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o kreatívne písanie a dramatiku.

Publikácie a kvalifikačné práce

 • Aleksandra Vranić, Teaching Creative Writing: Selected Patterns. In AsianPLoP 2024 – 10th Asian Conference on Pattern Languages of Programs, People, and Practices, Keio University at Fujisawa City, Kanagawa Prefecture, Japan

Z mojej literárnej tvorby

Poézia

 • „Kráľovná bedárka” zo zbierky „Na rozhraní“, Poetický Púchov 2023
 • “Iba hmla”, Poetický Púchov 2022
 • “Snívajúci v sne”, Zborník víťazných prác, Dolnozemské zlaté pero, Bratislava, 2022
 • Zbierka básní “Dotyk uspávanky”, Mesačník pre literatúru a kultúru Nový život, 2021, Nový Sad, Srbsko
 • Báseň “Neobzeraj sa”, Zborník víťazných prác, Dolnozemské zlaté pero, Bratislava, 2021
 • Báseň “Neobzeraj sa”, Časopis spolku Slovákov z Bulharska, Bratislava, 2021
 • Rastanak (Rozlúčka; v srbčine, 2018)
 • Mali olujni san (Malý búrkový sen; v srbčine, 2018)
 • Lúčenie (Zbierka poézie, Poetický Púchov, 2017)
 • Na okamih (Zborník poézie, Literárna Villa Zerna, 2017)
 • Druhá strana zrkadla, Šťastie v rukách (Zbierka poézie, Poetický Púchov, 2016)
 • Zbierka poézie pre deti Zrkadielko v tráve (2014)
 • Zbierka poézie Žena bez mena (2013)
 • Básne Zahraj mi a iné (časopis Vzlet 1990–1991, Srbsko)
 • Básne pre deti (časopis Hlas ľudu, 1988, Srbsko)
 • Z nekonečných rovín (časopis Vzlet, 1988, Srbsko)

Próza

 • Poviedka Sen (2000)
 • Poviedka Návrat domov (1999)
 • Poviedka Hra (1998)

Divadelné hry pre deti

 • Za zrkadlom (2023)
 • Premena (2022)
 • Kostymérka (2022)
 • Dvojhlavý drak (2021)
 • Začarovaná princezná (2020)
 • Žart (2020)
 • Snehová vločka (2020)
 • Rozprávka vo filmovom štúdiu (2018)
 • Namyslená Káča (2017)
 • Hladný vlk a rozprávkový kokteil (2016)
 • Čarodejnice z rozhádanej ulice (2015)
 • Ženích pre slečnu myšku (2015)
 • Kapitán a obluda (2015)
 • Toto je môj klobúk (2015)
 • Konkurz (2013)
 • Fotograf (2012)
 • Červené Čiapočky (2011)
 • Stratené zrkadielko a iné hry (2011)
 • Vílinky (2010)
 • Pieseň pre kráľa (2010)
 • Lenivý vlk (2010)
 • Popletené rozprávky (2009)
 • Záhady artefaktu (2009)