O kreativite

Kreativita je schopnosť vidieť rozmanitosť v hľadaní riešení, objavovať nové spôsoby riešenia úloh, pohotovo reagovať a produkovať alternatívy. Slovo kreativita pochádza z latinského slova creo, čo znamená tvoriť. Kreativita je prirodzenou vlastnosťou všetkých mysliacich tvorov. Kreativita ako významný[…]

Pokračovať v čítaní …