Klobúk plný slov

Potrebujete alebo chcete napísať zaujímavý príbeh a neviete kde hľadať inšpiráciu? K tomuto problému odporúčam techniku „Klobúk plný slov“. Technika je vhodná pre deti, ale aj dospelých, pre skúsených, ale aj takých adeptov, ktorí sú presvedčení, že písať nevedia. Techniku už dlhé roky používam na svojich hodinách kreatívneho písania a vyskúšalo ju už na tisíce uchádzačov, ktorých podnietila k písaniu.  

Potrebné je, aby lektor pripravil slová, ktoré budú adepti vyberať z klobúka. Pôvodne som túto techniku robila tak, ako to kedysi robili básnici avantgardných umeleckých smerov,  napr. dadaisti, ktorí vystrihli z časopisu nejaké slová, vložili ich do klobúka, všetky ich zamiešali, a tie, ktoré si náhodne vybrali, použili k tvorbe surrealistickej poézie, pri ktorej vznikli neobvyklé slovné spojenia. Ibaže tento variant techniky môžeme vnímať skôr ako hru so slovami.

Technika „Klobúk plný slov“ v tomto prípade nemá účel slovnej hry, ale má stimulovať pisateľa k tvorbe a pomôcť mu napísať zaujímavý a inovačný prozaický alebo básnický text, ktorý musí obsahovať všetky prvky, ktoré sú potrebné pre daný žáner.

O aké slová ide? Ako si ich lektor pripraví? Ide o podstatné mená, čiže pomenovania osôb, zvierat, vecí, rastlín, rôznych druhov jedla, vlastností, dejov a vnútorných stavov človeka. Lektor si ich pripraví tak, že ich napíše na papier (alebo ich napíše elektronicky a vytlačí), vystrihne a vloží do klobúka. Keď pracujete s deťmi, technika bude príťažlivejšia, keď slová napíšete na farebný papier, alebo použijete farebné fixky. Všetky tieto vystrihnuté slová sa zamiešajú v klobúku, a až potom ich ponúkneme pisateľom na tvorbu textu.

Adekvátny počet slov je okolo päť-šesť, ktoré treba použiť v literárnom texte. Ak si adept vytiahne dve rovnaké slová, je potrebné vymeniť ich. Ak sa počas písania stane, že jedno slovo v žiadnom prípade nezapadá do príbehu, môže si ho vymeniť za iné slovo. Ak už v rozpísanom príbehu použil všetky slová a potrebuje ďalšie na inšpiráciu, môže si ich vybrať z klobúka.

Podľa čoho lektor vyberá slová pri tvorbe klobúka? Ak by ste mali iba slová, ktoré označujú napr. zvieratá, je málo pravdepodobné, že vás „nakopnú“ k písaniu. Preto je žiaduce, aby lektor vybral podstatné mená všetkých kategórií. Je dôležité, aby boli zastúpené osoby, najlepšie povolania, napr. cukrárka, stavbár, záhradník, klavirista, krajčírka, policajt a pod., ale aj napr. „cudzinec, tulák, sirota, blázon“. Osoby môžu byť použité ako hlavné postavy. Takisto odporúčam aj pomenovania osôb pochádzajúcich z rôznych krajín (Angličan, Afričanka, Indián a pod.) Vhodné je použiť aj pomenovania rastlín, vecí, ktoré napr. používame v kuchyni, pri „majstrovaní“, v práci a pod. Rôzne druhy zvierat sú tiež inšpiratívne.

Vlastnosti (napr. láskavosť, starosť), deje (vŕtanie, bdenie, kvílenie) či vnútorné stavy človeka (láska, žiaľ, strach) môžu byť tak isto zastúpené. V každom prípade je potrebné, aby boli uvedené názvy osôb, najviac dve, lebo bez nich sa pisatelia ťažko posunú dopredu.

V klobúku by sa mal ocitnúť dostatočne veľký počet slov, aby si pisatelia mali z čoho vybrať, najmä ak máte veľké skupiny. Ak máte problém si spomenúť na rôzne slová, odporúčam použiť slovník.

Slová pre tvorbu konkrétneho klobúka odporúčam tvoriť aj podľa toho, či chcete pisateľov zaviesť k fantastickému príbehu, romantickému, dobrodružnému a pod.

Ak plánujete, aby si adepti vyskúšali romantický príbeh, vhodné je nahodiť aj také slová, ktoré môžu túto atmosféru evokovať a nepoužiť slová ako „vŕtačka, vysávač“…, ale vo väčšom zastúpení vložiť do klobúka slová ako „sviečka, večera, dotyk, rieka, oheň, ruža“ a pod.

Slová, ktoré pomenúvajú zvieratá alebo rastliny nemusia byť použité iba v tomto zmysle. Pisateľ môže pomenovať niektorú postavu podľa daného zvieraťa alebo rastliny, ako napr. inšpektor Ďateľ, pán Cibuľa a pod., alebo ho iba prirovnať k nemu.

Okrem toho, že je technika veľmi inšpiratívna, odbúrava bloky pri písaní a podporuje u adeptov kreativitu, flexibilitu, fantáziu, jazykovo-literárne kompetencie a individuálny štýl tvorenia. 

Aleksandra Vranić