O tvorivom (kreatívnom) písaní

Čo je to vlastne tvorivé (kreatívne) písanie? Je nespočetne veľa definícií tohto pojmu, ako napr. „hranie sa so slovami“, „remeselná zručnosť narábania so slovom“, „nástroj formovania osobnosti“ a pod.

Podstatné je však to, že ide o písanie, ktoré odstupuje od zaužívanosti, šablón, schém a stereotypu. Nemá v obľube klišé. Je otvorené novotám, experimentovaniu a bádaniu.

Na hodinách tvorivého písania by sa mala podporovať zvedavosť detí, bádanie, skúmanie, a to takým spôsobom, že sa aj v tom obyčajnom hľadá neobyčajné a k svetu sa pristupuje ako k neodhalenému a záhadnému tajomstvu.

A ešte niečo veľmi dôležité: Deti treba počas tvorby vždy pochváliť a konštruktívne usmerniť, v opačnom prípade, napr. pri kritike, sa uzatvárajú a vznikajú bloky.

Aleksandra Vranić