Rozprávkový kokteil

Rozprávkový kokteil je najobľúbenejšou technikou medzi deťmi, ale aj dospelými. Používam ju najmä na oslobodenie sa a odblokovanie pri písaní. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že je nemožné spojiť nespojiteľné, teda veci, ktoré spolu nijako nesúvisia, predsa len pisateľ veľmi rýchlo nejaký súvis nájde a ponúkne sa mu nekonečné množstvo možností. O tejto technike sa môžete dočítať v mojej knihe „Tvorivé písanie s prvkami tvorivej dramatiky riadené potrebami detí“.